Opinnäytekilpailu / Master's Thesis Competition 2017

This is SIGCHI Finland's call for Master's Thesis Competition 2017. The competition is organized once a year for students studying a Master's degree in the Finnish university or university of applied sciences on human-computer interaction (HCI) topics. The candidate thesis may be written in Finnish, Swedish or English and it should have been accepted between 1.8.2016 - 31.5.2017 with grade 4 the minimum. The purpose of this competition is to encourage Finnish students to study HCI topics as well as to make visible the masterpieces of Finnish education on HCI topics.  Proposals are uploaded as one PDF-file to EasyChair (see link below) until Wednesday 31.5.2017. Together with the final thesis there should be the assessment statement (including the grade) in the end in the same PDF-file. No separate recommendations included. The proposals may be uploaded by the author or the supervisor with the permission from the author. EasyChair expects that the person uploading the file is also the author of the file. The competition committee will take this into consideration in case the supervisor uploads the file.

Kutsu opinnäytetyökilpailuun 2017. SIGCHI Finland on Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (HCI) osaajien yhdistys. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan liittyviä aiheita. Opinnäytetyö voi olla raportoituna suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuoden 2017 opinnäytekilpailuun voivat osallistua kaikki 1.8.2016 - 31.5.2017 vähintään arvosanalla 4 hyväksytyt työt. Opinnäytetyö voi liittyä esimerkiksi:

 • käyttöliittymien ja vuorovaikutustekniikoiden kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen tarkasteluun tai kehittämiseen
 • käyttöliittymien suunnitteluun, prototypointiin, toteutukseen tai arviointiin
 • käyttäjätutkimukseen tai vaatimusmäärittelyyn
 • käyttäjäkokemuksen empiiriseen tutkimukseen tai teoreettiseen tarkasteluun

Palkitsemisen tavoitteena on rohkaista opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kouluista perehtymään näihin aiheisiin ja tuoda alan kärkitöille lisää näkyvyyttä. Palkitun opinnäytetyön tekijä saa työstään 1000 euron stipendin, jonka lahjoittajia ovat tänä vuonna Qvantel. Tulokset julkistetaan SIGCHI Finlandin syysseminaarissa loka-marraskuussa, jolloin kuullaan myös voittajan esitelmä työstään.

Arviointikriteereinä käytetään muun muassa seuraavia:

 • Tieteellinen sisältö ja pätevyys (empirian luotettavuus, teorian kattavuus ja relevanssi, menetelmien soveltamistaito, itsearviointi)
 • Tulosten merkittävyys (uutuusarvo ja hyödyllisyys asiakkaalle sekä HCI-yhteisölle, kuinka arvokasta tuotettu uusi tieto tai järjestelmä on)
 • Laajuus ja vaikeusaste (työmäärä, miten annettua ongelmaa/kysymystä lähestytty, fokusointi)
 • Raportointi (tieteellinen kirjoittaminen, kuvitus, työn houkuttelevuus lukemaan, kieliasu)

Päätöksen tekee SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaraati, joka koostuu alan akateemisista ja yritysmaailman edustajista. Vuoden 2017 arviointiraati:

 • Piia Alavesa (National Oilwell Varco, Norja)
 • Sacha Helfenstein (Qvantel)
 • Timo Jokela (Joticon Oy)
 • Ilari Jounila (OP)
 • Tuuli Keskinen (Tampereen yliopisto)
 • Minna Pakanen (Oulun yliopisto)
 • Tiina Ritari (Epec Oy)

Lisäksi voittajatyön valintaan osallistuvat

 • Sponsoreiden edustajat

Arviointituloksista lähetetään kullekin kilpailijalle erillinen sähköpostiviesti loppusyksystä.

Osallistuminen käytännössä 

Työt tulee lähettää kilpailuun viimeistään keskiviikkona 31.5.2017.

Työ lähetetään kilpailuun yhtenä PDF-muotoisena dokumenttina. Työn loppuun, samaan dokumenttiin, liitetään myös tarkastajien lausunto, josta käy ilmi työn arvosana. Erillisiä suosituskirjeitä ei liitetä mukaan. Työn lähettää ehdolle tekijä itse tai työn ohjaaja/valvoja tekijän suostumuksella. EasyChair edellyttää, että työn lähettäjä on myös kirjoittaja, joten lähettäjän on joka tapauksessa lisättävä itsensä kirjoittajiin järjestelmässä.

Lähettäminen tapahtuu Easy Chair -palvelun kautta osoitteessa: https://easychair.org/conferences/?conf=sigchifi2017

Lisätietoja: opinnäytekilpailun koordinoija Tonja Molin-Juustila, tonja.molin-juustila (at) oulu.fi


 

Lausunnot ja linkkejä voittajatöihin vuosien varrelta niiltä osin kuin niitä on julkisesti saatavilla löytyy sivultamme http://www.sigchi.fi/opinnayte_historia.

Viimeisin päivitys 10.3.2017 (Tonja Molin-Juustila)