Opinnäytekilpailu / Master's Thesis Competition 2019

This is SIGCHI Finland's call for Master's Thesis Competition 2019. The competition is organized once a year for students studying a Master's degree in the Finnish university or university of applied sciences on human-computer interaction (HCI) topics. The candidate thesis may be written in Finnish, Swedish or English and it should have been accepted between 1.6.2018 - 31.5.2019 with grade 4 the minimum. The purpose of this competition is to encourage Finnish students to study HCI topics as well as to make visible the masterpieces of Finnish education on HCI topics. Proposals are uploaded as one PDF-file to EasyChair (see link below) until Friday 31.5.2019. Together with the final thesis there should be the assessment statement (including the grade) in the end in the same PDF-file. No separate recommendations included. The proposals may be uploaded by the author or the supervisor with the permission from the author. EasyChair expects that the person uploading the file is also the author of the file. The competition committee will take this into consideration in case the supervisor uploads the file.

Kutsu opinnäytetyökilpailuun 2019. SIGCHI Finland on Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (HCI) osaajien yhdistys. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alaan liittyviä aiheita. Opinnäytetyö voi olla raportoituna suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vuoden 2019 opinnäytekilpailuun voivat osallistua kaikki 1.6.2018 - 31.5.2019 vähintään arvosanalla 4 hyväksytyt työt. Opinnäytetyö voi liittyä esimerkiksi:

 • käyttöliittymien ja vuorovaikutustekniikoiden kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen tarkasteluun tai kehittämiseen
 • käyttöliittymien suunnitteluun, prototypointiin, toteutukseen tai arviointiin
 • käyttäjätutkimukseen tai vaatimusmäärittelyyn
 • käyttäjäkokemuksen empiiriseen tutkimukseen tai teoreettiseen tarkasteluun

Palkitsemisen tavoitteena on rohkaista opiskelijoita eri koulutusohjelmista ja kouluista perehtymään näihin aiheisiin ja tuoda alan kärkitöille lisää näkyvyyttä. Palkitun opinnäytetyön tekijä saa työstään 1000 euron stipendin. Tulokset julkistetaan SIGCHI Finlandin syysseminaarissa loka-marraskuussa, jolloin kuullaan myös voittajan esitelmä työstään.

Arviointikriteereinä käytetään muun muassa seuraavia:

 • Tieteellinen sisältö ja pätevyys (empirian luotettavuus, teorian kattavuus ja relevanssi, menetelmien soveltamistaito, itsearviointi)
 • Tulosten merkittävyys (uutuusarvo ja hyödyllisyys asiakkaalle sekä HCI-yhteisölle, kuinka arvokasta tuotettu uusi tieto tai järjestelmä on)
 • Laajuus ja vaikeusaste (työmäärä, miten annettua ongelmaa/kysymystä lähestytty, fokusointi)
 • Raportointi (tieteellinen kirjoittaminen, kuvitus, työn houkuttelevuus lukemaan, kieliasu)

Päätöksen tekee SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaraati, joka koostuu alan akateemisista ja yritysmaailman edustajista. Tämän vuoden arviointiraati:

 • Leena Arhippainen, Oulun yliopisto
 • Jussi Jokinen, Aalto-yliopisto
 • Satu Jumisko-Pyykkö, Vincit
 • Johanna Kaipio, Aalto-yliopisto
 • Antti Pirhonen, Jyväskylän yliopisto
 • Päivi Majaranta, Tampereen yliopisto
 • Roope Raisamo, Tampereen yliopisto
 • Heli Väätäjä, Tampereen yliopisto
 • Annika Wolff, LUT

Lisäksi voittajatyön valintaan osallistuu mahdollisen sponsorin edustaja.

Arviointituloksista lähetetään kullekin kilpailijalle erillinen sähköpostiviesti loppusyksystä.

Osallistuminen käytännössä 

Työt tulee lähettää kilpailuun viimeistään perjantaina 31.5.2019.

Työ lähetetään kilpailuun yhtenä PDF-muotoisena dokumenttina. Työn loppuun, samaan dokumenttiin, liitetään myös tarkastajien lausunto, josta käy ilmi työn arvosana. Ilman lausuntoa työtä ei hyväksytä kilpailuun (mikäli et saa liitetyksi tarkastajien lausuntoa samaan pdf-tiedostoon, laita se sähköpostilla alla olevaan sähköpostiosoitteeseen ). Erillisiä suosituskirjeitä ei liitetä mukaan. Työn lähettää ehdolle tekijä itse tai työn ohjaaja/valvoja tekijän suostumuksella. EasyChair edellyttää, että työn lähettäjä on myös kirjoittaja, joten lähettäjän on joka tapauksessa lisättävä itsensä kirjoittajiin järjestelmässä.

Thesis submission together with the assessment statement (including the final grade) must be uploaded as one PDF-file only. Submissions without the assessment statement(s) in the end will not be regarded as valid candidates for the competition (in case you are not able to combine this assessment with your thesis, send your assessment as e-mail attachment to the address below). Please note, the submission system expects you (the one making this submission) to be the author of the submission. In case you are the supervisor of the original thesis, you will need to assign yourself as one of the authors of the thesis as well.

Lähettäminen tapahtuu Easy Chair -palvelun kautta tästä linkistä.

Use Easy Chair conrerence system (link above) for submitting your proposal, thank you.

Lisätietoja: Johanna Silvennoinen, johanna.silvennoinen (at) jyu.fi

 

Lausunnot ja linkkejä voittajatöihin vuosien varrelta niiltä osin kuin niitä on julkisesti saatavilla löytyy sivultamme http://www.sigchi.fi/opinnayte_historia.

Viimeisin päivitys 5.3.2019 (Johanna Silvennoinen ja Sari Kujala)