Kutsu Sigchi Finlandin sääntöjenmääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 29.6.2020 kello 14:30

Kevätkokous maanantaina 29.6.2020 kello 14:30-15:30
Paikka: etäyhteys Zoomilla

Lähetä tieto etäosallistumishalukkuudestasi viimeistään 29.6.2020 kello 11:00 mennessä yhdistyksen puheenjohtajalle pj (at) sigchi.fi.
Etäyhteyslinkki toimitetaan sähköpostilla ennen kokouksen alkua.

KOKOUSKUTSU SIGCHI Finlandin kevätkokoukseen 29.6.2020
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat (vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastus).

Esityslista:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Kokouksen lopetus

Kokouksessa käsiteltävät liitteet ladataan ennen kokousta osoitteeseen http://www.sigchi.fi/node/330.
Huom! sivulle ja aineistoon on pääsy vain yhdistyksen jäsenillä.

Tervetuloa!

SIGCHI Finland hallitus