SIGCHI Finlandin raportteja

Jäsenkyselyn 2009 tulosraportti

SIGCHI Finland selvitti jäsenten kiinnostuksenkohteita ja palautetta yhdistyksen toiminnasta www-kyselylomakkeella syksyllä 2009. Tulokset toivat uutta informaatiota varsinkin teemaseminaarien järjestämisestä, seminaari- ja tapahtuma-aiheista ja halusta SIG (special interest group) -tyyppisiin tilaisuuksiin.

--> Lue lisää

SIGCHI Finland ry:n raportti käytettävyystyön vaikuttavuudesta

SIGCHI Finlandin toteuttaman tutkimuksen tulosten perusteella suomalaisten käytettävyysasiantuntijoiden osaaminen on korkeatasoista. Käytettävyystyön suurimpia haasteita ovat yrityskulttuurin kehittäminen siten, että käytettävyyden tärkeys ymmärretään entistä paremmin sekä käytettävyysnäkökulmien vakuuttavampi esiintuonti ja huomioon ottaminen teknologian kehitysprojekteissa.

--> Lue lisää