SIGCHI Finlandin opinnäytekilpailu

SIGCHI Finland on Suomessa toimiva ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen (HCI) osaajien yhdistys. Yhdistys palkitsee vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta.

Palkitsemisen tavoitteena on rohkaista eri taustan omaavia opiskelijoita sekä teknisistä että ei-teknisistä yliopistoista perehtymään näihin aiheisiin ja antaa mahdollisuus alan kärkitöiden esille nostamiseen.

Opinnäytetyö voi liittyä esimerkiksi:

  • käyttöliittymien ja vuorovaikutustekniikoiden kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen tarkasteluun tai kehittämiseen
  • käyttöliittymien suunnitteluun, prototypointiin, toteutukseen tai arviointiin
  • käyttäjätutkimukseen tai vaatimusmäärittelyyn
  • käyttäjäkokemuksen tutkimukseen tai teoreettiseen tarkasteluun

Opinnäytekilpailun työt arvioi SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaraati, joka koostuu alan akateemisista ja yleensä myös yritysmaailman edustajista. Palkitun työn tekijälle myönnetään tunnustuksena stipendi, jonka lahjoittaja vaihtelee vuosittain. SIGCHI Finland ry kiittää stipendien lahjoittajia!

Opinnäytekilpailuun voi osallistua vuosittain kesäkuun alun ja toukokuun lopun välillä valmistuneilla opinnäytetöillä. Yhdistyksen verkkosivuilla julkaistaan lisätietoa ja ohjeet töiden lähettämiseen aina keväisin.

Lista aiempien vuosien voittajista löytyy täältä.