Opinnäytetyökilpailu

Palkitsemme vuosittain suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa tehdyn maisteritason opinnäytetyön, joka käsittelee ansioituneesti ihmisen ja teknologian vuorovaikutusta. Vuoden 2023 kilpailu on auki, katso alempaa ohjeet osallistumiseen!

Palkitsemisen tavoitteena on rohkaista eri taustan omaavia opiskelijoita perehtymään näihin aiheisiin ja antaa mahdollisuus alan kärkitöiden esille nostamiseen.

Opinnäytetyö voi liittyä esimerkiksi:

  • käyttöliittymien ja vuorovaikutustekniikoiden kokeelliseen tutkimukseen, teoreettiseen tarkasteluun tai kehittämiseen
  • käyttöliittymien suunnitteluun, prototypointiin, toteutukseen tai arviointiin
  • käyttäjätutkimukseen tai vaatimusmäärittelyyn
  • käyttäjäkokemuksen tutkimukseen tai teoreettiseen tarkasteluun

Opinnäytekilpailun työt arvioi SIGCHI Finlandin hallituksen valitsema asiantuntijaraati, joka koostuu alan akateemisista ja yleensä myös yritysmaailman edustajista. Palkitun työn tekijälle myönnetään tunnustuksena stipendi, jonka lahjoittaja vaihtelee vuosittain. SIGCHI Finland kiittää stipendien lahjoittajia!

Opinnäytekilpailuun voi osallistua vuosittain kesäkuun alun ja toukokuun lopun välillä valmistuneilla opinnäytetöillä. Julkaisemme sivuillamme lisätietoa ja ohjeet töiden lähettämiseen aina alkuvuoden aikana.

Opinnäytetyökilpailu 2024 – the Master’s Thesis competition of 2024!

The competition is meant for any Master’s level thesis related to human-computer interaction (HCI) that has been accepted (with grade 4 or 5 / M, E, or L) between June 1st, 2023 and June 14th, 2024 (please note the extended deadline), by a Finnish university or university of applied sciences (YAMK). The thesis can be written in Finnish, Swedish, or English.

The thesis can be about, for example:

  • user interfaces and interaction techniques for human-computer interaction
  • user and usability research, requirements engineering, or user-centered design
  • user experience

The research approach and methodology are not limited, so it can be about experimental research, user studies, or theoretical inspection, as well as design, prototyping, development, or evaluation of HCI artefacts.

The author of the awarded thesis will receive a 1000€ scholarship. In the competition, the original grade of the thesis is considered together with the significance of the results from the SIGCHI interests point of view as well as the clarity of reporting. The final decision is made by a panel of experts selected by the board of SIGCHI Finland, consisting of both the academics and practitioners of HCI.

To participate, please submit one PDF file that includes:

  • the thesis
  • the assessment statement (including the grade)

For theses accepted late May or early June, we recommend also attaching a document that indicates the date the thesis was accepted by the university or the university of applied sciences. The thesis can be submitted either by the author or by the supervisor with permission from the author. When submitting, please make sure to use an email address that is valid even after graduation.

The deadline for the submission is on Wednesday the 19th of June 2024 at 23:55. 

Submission via Easy Chair https://easychair.org/conferences/?conf=sigchifinlandtc24

Inquiries related to the competition can be sent to ville.vakkuri@uwasa.fi

***

Opinnäytetyökilpailussa palkitut

Alla on lueteltu opinnäytekilpailussa palkitut työt kautta kilpailun historian. Luettelossa on myös linkit töiden elektronisiin versioihin ja päätöksen tehneen opinnäyteraadin lausuntoihin, jos sellaiset on saatavilla.

2023

Natalia Mabel Quintero, Tampereen yliopisto:
University Language Instructors Programming Robotic Learning Applications: Design and Implementation of Encouraging Workshop Experiences

Kunniamaininta myönnettiin Petra Pasaselle Jyväskylän yliopistosta työstä ”Raskaussovellukset synnytyspelkoa kokevan tukena

Palkinnon lahjoittaja: SIGCHI Finland

2022

Chia-Hsin Wu, Tampereen yliopisto:

Primary School Pupils Programming Robotic Applications: Learning Experience During a Long-Term Trial

Palkinnon lahjoittaja: Gofore

Raadin lausunto

2021

Sampo Utriainen, Vaasan yliopisto:
Saavutettavuusvirheiden tulkinta: Keinoja digitaalisten koulutustietopalvelujen saavutettavuuden kehittämiseen.
Kunniamaininnat myönnettiin Juuli Haapasaarelle (Jyväskylän yliopisto) työstä
Interpretations of sustainability and its importance in the context of technology.” sekä Jarmo Seppälälle (Aalto-yliopisto) työstä ”User Experience of Learning Systems: Enhancing Student Motivations for Frequent Mobile Language Learning Application Use.
Palkinnon lahjoittaja: Suomen teknisen viestinnän yhdistys
Raadin lausunto

2020

Tarja Matikka, Vaasan yliopisto:
Teknostressi tietojärjestelmien käytössä ja sen vaikutus muutosvastarintaan: Fenomenologinen tutkimus toimihenkilöiden kokemuksista
Kunniamaininta myönnettiin Masafumi Kawachille (Aalto yliopisto) työstä
Enabling citizens’ speculation: The method of co-speculation for collectively imagining possible futures of ‘ikigai’ in an aging society
Palkinnon lahjoittaja: Boogie Software
Raadin lausunto

2019

Zhifa Chen, Aalto-yliopisto:
Co-designing a Chatbot for and with Refugees and Migrants
Kunniamaininta myönnettiin Minja Axelssonille (Aalto yliopisto) työstä
Designing an InMoov Robot to Teach Assistive Sign Language to Children with Autism
Palkinnon lahjoittaja: Codemen
Raadin lausunto  

2018

Hanna Stenhammar, Aalto-yliopisto:
Pictures of Illness: Photo Elicitation for Studying Patient Experience at Children’s Hospital
Kunniamaininta myönnettiin Janne Puntilalle (Vaasan yliopisto) työstä
Suunnitelma graafisesta ohjelmointiympäristöstä perusopetukseen käytettävyyden ehdoilla: Koodikoira”.
Palkinnon lahjoittaja: SIGCHI Finland
Raadin lausunto  

2017

Marcus Grunewald, Tampereen yliopisto
Effect of auditory notification on sedentary behaviour in office workers”.
Kunniamaininta myönnettiin Nina Karisalmelle (Aalto-yliopisto) työstä
Potilaskokemus lapsipotilaiden omin sanoin kerrottuna – Videopäiväkirjan soveltuvuus aineiston keruutavaksi”.
Palkinnon lahjoittaja: Qvantel
Raadin lausunto 

2016

Petteri Ponsimaa, Oulun yliopisto
Discovering Value for Health with Grocery Shopping Data”.
Palkinnon lahjoittajat: FixUi, Palvelumuotoilu Palo, Pink Moose Design, Soul4Design ja Studio ART
Kunniamaininta myönnettiin Eeva Erkolle (Aalto-yliopisto) työstä
User Research in Commercialization – Why and How”.
Raadin lausunto 

2015

Anna Kantosalo, Aalto-yliopisto
Usability Evaluation with Children Case Poetry Machine
Palkinnon lahjoittaja: Reaktor
Lisäksi Yota Devices lahjoitti YotaPhone 2 -laitteen Angie Skazkalle (a.k.a Mikhail Morazov, Aalto-yliopisto) kunniamaininnan saaneesta työstään
Information visualization and user experience design for cloud-based industrial alarm management”.
Raadin lausunto

2014

Piia Ikonen, Jyväskylän yliopisto
Tieto- ja viestintäteknologia ikääntyvässä yhteiskunnassa
Palkinnon lahjoittaja: Pivo Wallet Oy
Lisäksi Yota Devices lahjoitti Yota Phone -laitteen Kajsa Sundesonille (Aalto yliopisto) kunniamaininnan saaneesta työstään ”Collaboration in Care – Design of a mobile health platform to support care management of cystic fibrosis
Raadin lausunto

2013

Markus Jaakola, Tampereen teknillinen yliopisto
Quality management of user-generated content in participatory journalism
Palkinnon lahjoittaja: Center for Internet Excellence, Oulun yliopisto
Raadin lausunto

2012

Ramyah Gowrishankar, Aalto-yliopisto
”Designing fabric interactions: A study of knitted fabrics as an electronic interface medium ”
Palkinnon lahjoittaja: F-Secure

2011

Sebastian Greger, Aalto-yliopisto
The Absent Peer – Non-users in Social Interaction Design
Palkinnon lahjoittaja: Aalto-yliopisto

2010

Sara Belt, Oulun yliopisto
”Cross-Cultural Usability Testing of Mobile Multimedia: A Case Study with Four Cultures”
Palkinnon lahjoittaja: TeliaSonera
Raadin lausunto

2009

Martin Gimpl, Taideteollinen korkeakoulu
”Juovat – konseptuaalinen käyttöjärjestelmän käyttöliittymä”
Palkinnon lahjoittaja: Idean Oy
Raadin lausunto

2008

Emilia Koskinen, Teknillinen korkeakoulu
”Optimizing Tactile Feedback for Virtual Buttons in Mobile Devices”
Palkinnon lahjoittaja: Nokia Oyj
Raadin lausunto

2007

Pekka Parhi, Oulun yliopisto
”Two Case Studies in the Design and Evaluation of a Mobile Interactive System”
Palkinnon lahjoittaja: Etnoteam Finland Oy
Raadin lausunto

2006

Juha Karvonen, Jyväskylän yliopisto
Mobiilipelin pelattavuuden arviointi
Palkinnon lahjoitti: TietoEnatorin Digital Innovations – User Experience -yksikkö
Raadin lausunto

2005

Ville Ilvonen & Satu Jumisko-Pyykkö, Tampereen teknillinen yliopisto
”Subjective evaluation of video quality on mobile devices”
Palkinnon lahjoittaja: Polar Oy
Raadin lausunto

2004

Markus Bengts, Jyväskylän yliopisto
Usability as a constituent of end-user computing satisfaction
Palkinnon lahjoittaja:

2003

Tapani Rantakokko, Oulun yliopisto
”Käyttöliittymän mukauttaminen kontekstin perusteella”
Palkinnon lahjoittaja: Cybelius Software Oy
Raadin lausunto

2002

Antti Martikainen, Helsingin yliopisto
”An XML-based Framework for Developing Usable and Reusable User Interfaces for Multi- channel Applications”
Palkinnon lahjoitti: Suomen Oujee Oy
Raadin lausunto

2001

Antti Latva-Koivisto, Teknillinen korkeakoulu
”User interface design for business process modelling and visualisation”
Palkinnon lahjoitti: Nokia Research Center
Raadin lausunto