SIGCHI Finland, ennen ja nyt

  • tehnyt

Suomessa on pitkät perinteet ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen opetuksessa, tutkimuksessa ja soveltamisessa. Ensimmäiset CHI-konferenssijulkaisumme ilmestyivät pian konferenssisarjan perustamisen jälkeen 1980-luvun alkupuoliskolla. Monissa tuotteissa käyttäjä- ja käytettävyysnäkökulmat otettiin jo varhain huomioon, ja nykyisin tarkastellaan laajemmin käyttäjäkokemusta. Pitkään tapasimme muita suomalaisia alan osaajia maailmalla jo mainitun CHI:n lisäksi myös monissa alueellisissa tai sisällöltään erikoistuneissa konferensseissa. Suomessa tapasimme toisiamme pienemmissä piireissä lähinnä suorien yhteistyösuhteiden kautta.

Edellä kuvatun pohjalta kehittyi vuosituhannen vaihteessa aloite perustaa Suomeen ACM SIGCHI:n Local Chapter eli suomalainen ihmisen ja tietotekniikan vuorovaikutuksen osaajien yhdistys, kuten nimi silloin suomennettiin. Aloitteentekijänä ja ensimmäisen suunnittelukokouksen koollekutsujana oli Tampereen Yliopisto, erityisesti professori Kari-Jouko Räihä ja tutkija Antti Aaltonen. Tampere-Talossa 5.10.2000 pidetyssä kokouksessa oli mukana huomattava yli 40 alan asiantuntijan joukko, joka koostui useiden yliopistojen, VTT:n ja useiden yritysten edustajista. Suunnittelukokous oli selvästikin tuloksekas, koska sen pohjalta päätettiin paikallisyhdistyksen perustamista lähteä valmistelemaan.

Valmistelutyön edettyä oli aika kutsua koolle perustava kokous. Tilat tähän tarjosi SIGCHI Finlandin myöhemmässä toiminnassa pitkään aktiivisesti mukana ollut Nokia, jonka vastavalmistuneet Hermia 6:n saunatilat tarjosivat hienot puitteet yhdistyksen perustamiselle 1.2.2001. Perustamisehdotus, yhdistyksen säännöt ja ACM SIGCHI:lle toimitettava hakemus Local Chapter -statuksesta oli valmisteltu tätä ennen. Nimeksi päätettiin SIGCHI Finland ja kokouksessa valittiin sen ensimmäinen hallitus. Allekirjoittanut tuli ehdotetuksi ja suostui puheenjohtajan tehtävään.

Toiminta lähti vireästi liikkeelle. Vuoden 2001 toimintasuunnitelmassa oli muun muassa seuraavat toimenpiteet: seminaari kaksi kertaa vuodessa, vapaamuotoiset teemalliset kokoontumiset, kuukausittainen jäsenkirje, opinnäytepalkinto, tiedotus (postilista/WWW) ja yhteistyö muiden yhdistysten kanssa, kuten VR-SIG Finland. Tämä näyttää olleen hyvä pohja toiminnalle, kun nykyhetkellä katsoo yhdistyksen webbisivuilta löytyvää kuvausta toiminnastaan. Erityisesti monenlaisten tapahtumien sisällöissä on vuosien mittaan tapahtunut hienoa kehitystä.

Yhdistyksen toimialalla on menneen 20 vuoden aikana tapahtunut paljon. Kun aloitimme, pinnalla oli erityisesti kännykkäteollisuus ja tämä heijastui suoraan myös hallituksen kokoonpanossa. Mobiililaitteiden tutkimus- ja kehitystyö on edelleen voimissaan Suomessa, mutta sen painoarvo on nykyisin pienempi. Perinteinen teollisuus on yhä keskeisempi vuorovaikutteisen teknologian hyödyntäjä ja hakee nykyisin kilpailuetua sujuvammasta ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta sekä autonomisten järjestelmien ja ihmisten paremmasta yhteistoiminnasta. Tämä työ lähti isommin liikkeelle edesmenneiden SHOK-yhtiöiden edistämänä ja parhaillaan on kiihtymässä uuden SIX-aloitteen tukemana (Sustainable Industry X). Tässä alallamme on paljon annettavaa.

Sosiaalista mediaa ei yhdistystä perustettaessa vielä ollut olemassakaan kuin ehkä keskustelupalstojen muodossa. Toinen merkittävä muutos on ollut laite- ja ohjelmistotuotteiden kehittyminen palveluiksi. Nämä ovat vaikuttaneet myös käyttäjäkeskeisen työn sisältöön tuoden mukaan aiempaa suuremmassa määrin palvelumuotoilun. Teollisen muotoilun merkitys on myös kasvanut osana käyttäjäkokemusta. Parhaillaan on menossa ainakin kaksi merkittävää teknologista murrosta, tekoälyn tuominen mukaan lähes kaikkialle ja XR-teknologioiden laaja lanseeraus. Ehkäpä molemmat ovat nyt siinä määrin kypsempiä ja toimivampia, että tämä uusi aalto kantaa edellisiä pidemmälle ja näistä teknologioista tulee pysyvämmin osa jokapäiväistä elämäämme. Tämä antaa mielenkiintoisia haasteita SIGCHI Finlandin piirissä toimiville ja ehkäpä myös aiheita tuleville tilaisuuksille. Yhdistykselle on selvästikin vähintäänkin yhtä suuri tarve nyt kuin sen perustamisvaiheessa.

Onnittelen hyvässä vauhdissa olevaa 20-vuotiasta ja toivotan yhdistykselle pitkää ikää!

Roope Raisamo

SIGCHI Finlandin puheenjohtaja 2001-2003, kunniapuheenjohtaja