Ammattietiikka

SIGCHI Finland tunnustaa ACM:n ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset toimintaohjeet ja kannustaa jäseniään perehtymään niihin ja noudattamaan niitä.

ACM Code of Ethics and Professional Conduct https://www.acm.org/code-of-ethics

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) ohjeistukset https://tenk.fi/fi/ohjeet-ja-aineistot